Bieżące informacje

Jakie problemy jeleniogórzanie zgłosili w październiku 2020 roku na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa?

Data publikacji 19.11.2020

Mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic, korzystając z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa od 1 do 31 października 2020 roku nanieśli 136 zgłoszeń dotyczących naruszeń ładu i porządku publicznego. Najwięcej, bo 56 dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości i 40 zgłoszeń dotyczyło nieprawidłowego parkowania, ale były również zgłoszenia związane z nieprawidłową organizacją ruchu i niewłaściwą infrastrukturą. Zgłoszenia można przesyłać do Policji wykorzystując dowolny komputer, tablet lub telefon komórkowy. Intuicyjny interfejs mapy jest przyjazny dla każdego, nawet dla niewprawionego użytkownika Internetu.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie, wspierające policjantów w codziennej służbie. Korzystanie z aplikacji daje mieszkańcom możliwość zgłaszania miejsc, gdzie dochodzi do sytuacji, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo. Na podstawie tych informacji, policjanci podejmują interwencje i eliminują zagrożenia. Od momentu uruchomienia tego narzędzia, cieszy się ono dużą popularnością. Mieszkańcy Jeleniej Góry i powiatu jeleniogórskiego aktywnie współpracują z Policją w zakresie stałego wzrostu poczucia bezpieczeństwa w swoim najbliższym otoczeniu.

Od 1 do 31 października 2020 roku do jeleniogórskich policjantów, za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, wpłynęło 136 zgłoszeń. Najwięcej, bo aż  56 dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości, 40 zgłoszeń dotyczyło nieprawidłowego parkowania, 11 nieprawidłowej organizacji ruchu i 8 niewłaściwej infrastruktury. Były również zgłoszenia   dotyczące spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych czy dzikich wysypisk śmieci.

Policja zachęca do korzystania z tego nowoczesnego narzędzia. Warto jest zadbać o bezpieczeństwo w swojej najbliższej okolicy, poprzez nanoszenie na mapę występujących zagrożeń. Pamiętajmy jednak, że nie jest to aplikacja do zgłaszania zdarzeń wymagających natychmiastowej interwencji Policji m.in. w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Tego typu informacje powinniśmy niezwłocznie przekazywać telefonicznie pod nr 112, albo osobiście w najbliższej jednostce Policji. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie jest też narzędziem służącym do analizy stanu zagrożenia, a do wymiany informacji społeczeństwa z Policją.

podinspektor Edyta Bagrowska

 

Powrót na górę strony
Policja