Bieżące informacje

Bądźmy szczególnie odpowiedzialni w dobie pandemii.

Data publikacji 18.11.2020

W związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju szczególnych obostrzeń w celu zwalczania pandemii koronawirusa, jeleniogórscy policjanci sprawdzają jak nakazy i obostrzenia są respektowane przez naszych mieszkańców. Najważniejszy jest wspólny cel - ochrona zdrowia ludzkiego. Wobec rosnącej fali zakażeń, policjanci będą bardzo konsekwentnie i zdecydowanie podchodzą do osób świadomie łamiących przepisy. Policjantów wspierają inne służby, które pomagają między innymi w kontrolowaniu osób przebywających na kwarantannach.

Mundurowych można spotkać na ulicach, targowiskach i wielu innych publicznych miejscach. Są przede wszystkim tam, gdzie może przebywać w jednym miejscu więcej osób. Funkcjonariusze obserwują i reagują na przypadki naruszenia prawa. Z policyjnych radiowozów można usłyszeć komunikaty o zasadach zachowania w dobie pandemii koronawirusa.

Najskuteczniejszą metodą walki z pandemią pozostaje dystans społeczny, zasłanianie ust i nosa oraz częsta dezynfekcja rąk. W tych trudnych czasach trzeba wykazać się odpowiedzialnością.

Policjanci we współpracy ze strażnikami miejskimi systematycznie sprawdzają osoby przebywające na kwarantannach domowych. Ponadto czuwają nad tym czy mieszkańcy naszego regionu respektują nakazy i obostrzenia związane z szerzącą się pandemią. Pamiętajmy, że lekceważenie przepisów może narazić nas samych oraz inne osoby na utratę zdrowia i życia. W sytuacji rażącego lekceważenia, spodziewajmy się zdecydowanej reakcji ze strony funkcjonariuszy.

Przypominamy! W przypadku interwencji podjętej przez policjantów, możemy zostać pouczeni, ukarani mandatem w wysokości do 500 złotych, może być też skierowany wobec nas wniosek do sądu lub sporządzona informacja do Sanepidu. Należy pamiętać, że od indywidualnej oceny interweniującego funkcjonariusza zależy, jakie będą konsekwencje takiej kontroli.

podinspektor  Edyta Bagrowska

  • Policjanci w dobie pandemii sprawdzają czy mieszkańcy stosują się do obowiązujących obostrzeń
  • Policjanci w dobie pandemii sprawdzają czy mieszkańcy stosują się do obowiązujących obostrzeń
Powrót na górę strony
Policja