Bieżące informacje

Akcja „Zima” –wykaz placówek pomocowych.

Data publikacji 08.01.2021

Policjanci garnizonu jeleniogórskiego wspólnie ze strażnikami miejskimi, pracownikami MOPS prowadzą działania pomocowe w ramach akcji „Zima 2020/2021” i systematycznie sprawdzają dworce, przystanki, pustostany, ogrody działkowe, węzły cieplne oraz inne tego typu miejsca, gdzie mogą znajdować się osoby potrzebujące pomocy.

Jeleniogórscy policjanci  systematycznie sprawdzają  miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, których życie i zdrowie z uwagi spadki temperatur, zwłaszcza w nocy może być zagrożone. Akcja ma na celu zebranie informacji  o miejscach przebywania osób bezdomnych, udzielanie im niezbędnej informacji o zagrożeniach związanych ze spadkiem temperatur  oraz o schroniskach, noclegowniach i jadłodajniach, gdzie będzie udzielona im konkretna pomoc.

Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji i potrzebujesz pomocy , lub  wiesz o takich osobach, zgłoś się do jednej z niżej wymienionych instytucji:

Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze

. Nowowiejska 43 lub 112, 47 873 1240

Komisariat I Policji w Jeleniej Górze

ul. Armii Krajowej 5, lub 112, 47 873 1150

Komisariat II Policji w Jeleniej Górze

Pl. Piastowski 10 lub 112, 47 873 1064

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Jelenia Góra, ul. Jana Pawła II 7 tel. 75/75-239-51

Dział Interwencji Kryzysowej, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom, tel. 75/64-391-00, tel. kom. 607-550-484

Straż Miejska

Jelenia Góra, ul. Armii Krajowej 19 tel. 986, 75/75-251-62

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 51, tel. 75/75-260-12

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta

Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 51, tel. 75/75-261-22

Noclegowania dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta

Jelenia Góra, Grunwaldzka 51, tel. 75/75-261-22

Nie bądźmy obojętni. Pamiętajmy, że od naszej reakcji może zależeć ludzkie życie.

podinspektor Edyta Bagrowska

Powrót na górę strony
Policja