Bieżące informacje

Oszustwa „na policjanta”, „na wnuczka”, „na oficera amerykańskiego”, „na pracownika administracji” wciąż są stosowane!

Data publikacji 12.01.2021

Nadal liczne są przypadki, w których przestępcy podszywają się pod osoby różnych zawodów: między innymi: funkcjonariuszy policji, funkcjonariusza CBŚP, pracowników MOPS, oficerów amerykańskich, wnuczka i wyłudzają olbrzymie kwoty od seniorów. Metoda działania oszustów jest podobna: w celu ochrony pieniędzy oszuści wskazywali pokrzywdzonym konta, na które należy przelać oszczędności, by te były bezpieczne. Ponadto oszuści wskazują w jaki sposób należy założyć konto w banku, wpłacić na nie pieniądze, a następnie przekazać im wszystkie kody dostępów do bankowości internetowej. Te instrukcje przekazywane są zawsze telefonicznie.

Mimo wielokrotnych apeli, zdarzają się przypadki przekazywania pieniędzy oszustom. Dlatego też ważne jest aby osoby starsze znały metody działania przestępców: „na policjanta” czy „na wnuczka”. Przypominamy, trzeba być czujnym i ostrożnym, bo pomimo tego, że przypadki oszustw oraz metody, jakimi posługują się przestępcy często nagłaśniane są w mediach, to jednak oszuści w dalszym ciągu próbują w różny sposób wyłudzić pieniądze. Niezależnie od przyjętej roli i metody, przestępca zawsze dąży do przejęcia oszczędności życia seniora.

Pamiętajmy!

  • Jeżeli odebrali Państwo podejrzany telefon z prośbą o pożyczkę czy wpłatę na konto, prosimy pamiętać o zachowaniu środków ostrożności:
  • Nie przekazywać pieniędzy obcym osobom, ani nie przelewać ich na wskazane konto bankowe czy też za pomocą tzw. „szybkiego przelewu”.
  • Nigdy nikomu nie przekazywać swoich danych: adresu, numeru PESEL czy danych dostępowych do kont bankowych.
  • Nie działać w pośpiechu i nie podejmować od razu pieniędzy z banku - odłożyć termin wpłaty czy udzielenia pożyczki (najlepiej o kilka dni).
  • Poradzić się rodziny, znajomych czy policjanta – nr 112.
  • Jeśli ktoś podaje się za funkcjonariusza Policji i żąda od nas pieniędzy, należy się     ROZŁĄCZYĆ, a następnie zadzwonić pod bezpłatny numer 112 i natychmiast poinformować o takiej sytuacji.
  • Pamiętajmy, że policjanci NIGDY nie żądają od nikogo pieniędzy.
  • O każdym podejrzanym telefonie pilnie informujmy POLICJĘ – nr alarmowy 112

podinspektor Edyta Bagrowska

Powrót na górę strony
Policja