Ruch drogowy

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Jeleniej Górze

Data publikacji 28.09.2020

Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze

ul. Nowowiejska  43, 58-500 Jelenia Góra
tel: 478731581, fax.478731173

Przepisy - podstawowe akty prawne.

Dz.U.04.89.855 z 2004.04.21
w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Dz.U.04.7.62 z 2003.12.31
w sprawie warunków i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat.

Dz.U.03.208.2023 z 2003.11.24
w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Dz.U.03.182.1784 z 2003.09.17
w sprawie kierowania ruchem drogowym.
• Dz.U.04.27.243 z 2004.02.06
zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym.
Dz.U.03.177.1729 z 2003.09.23
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

Dz.U.03.161.1567 z 2003.08.14
w sprawie parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne.

Dz.U.03.161.1565 z 2003.08.18
w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach.

Dz.U.03.124.1152 z 2003.05.22
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Dz.U.03.116.1104 z 2003.06.11
w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie.
Dz.U.03.107.1008 z 2003.06.02
w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej.
Dz.U.03.58.515 z 2003.03.07
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
• Dz.U.03.130.1190 z 2003.06.12
o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz niektórych innych ustaw.
• Dz.U.03.149.1451 z 2003.07.23
o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
• Dz.U.04.92.884 z 2004.04.20
o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U.03.32.262 z 2002.12.31
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
• Dz.U.04.34.300 z 2004.02.11
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
Dz.U.03.14.144 z 2002.12.30
w sprawie kontroli ruchu drogowego.
• Dz.U.03.26.230 z 2003.02.14

Powrót na górę strony
Policja