Skrzynka podawcza - KMP Jelenia Góra

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza

Data publikacji 28.09.2020

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze za pomocą platformy e-PUAP.

Wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych, niezbędne do ich odebrania przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze oraz otrzymania przez nadawcę poświadczenia odbioru.
 

Dokumenty elektroniczne doręczane do Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym.

 

Dokumenty elektroniczne doręczane do Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /kmpjeleniagora/skrytka

Dokumenty elektroniczne mogą być doręczane do Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze również na informatycznych nośnikach danych. Informujemy więc, że Komenda będzie akceptowała dokumenty elektroniczne zapisane na:

dyskietce magnetycznej 3,5" w formacie MS DOS,
dysku CD-RW,
urządzeniu typu Pen Drive.
Doręczanie dokumentów na elektronicznych nośnikach danych może odbywać się w godzinach przyjmowania interesantów Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze w Ogniwie Prezydialnym w godz. 07:30-15:30, ul. Nowowiejska 43.


Akceptowane struktury fizyczne i zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych doręczanych do Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej i na informatycznych nośnikach danych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766) Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze akceptuje formaty poczty elektronicznej wraz z załącznikami w formatach wymienionych w ww. Rozporządzeniu.

W szczególności:

do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .txt, .doc, .pdf, .rtf oraz Open Document wersja 1.0,
do danych zawierających informację graficzną akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .jpg (.jpeg), .gif,
do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .zip oraz .rar.


Urzędowe poświadczenie odbioru:

Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym doręczony do Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zostanie poświadczony podpisem cyfrowym drogą elektroniczną na adres nadawcy. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Komendy, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.
Urzędowe poświadczenie odbioru - na żądanie interesanta - może zostać także zapisane na dyskietce magnetycznej 3,5" w formacie MS DOS, dysku CD-RW lub urządzeniu typu Pen Drive.
Poświadczenie to można uzyskać w godzinach przyjmowania interesantów Komendy Miejskiejj Policji w Jeleniej Górze w Ogniwie Prezydialnymm w godz. 07:30-15:30, ul. Nowowiejska 43.

Powrót na górę strony
Policja